Đá quý An An - Trang sức đá phong thủy

Hiển thị 18 kết quả

Mặt dây chuyền tỳ hưu ngọc huyết

Thông tin sản phẩm tỳ hưu ngọc huyết: Sản phẩm được chế tác từ ngọc huyết 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: đỏ Hợp mệnh: Hỏa, Thổ Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng […]

480,000 420,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu ngọc cẩm thạch

Thông tin sản phẩm tỳ hưu ngọc cẩm thạch: Sản phẩm được chế tác từ ngọc cẩm thạch 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: xanh lá Hợp mệnh: Mộc, Hỏa Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế […]

420,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh trắng

Thông tin sản phẩm tỳ hưu thạch anh trắng: Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh trắng 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: trắng Hợp mệnh: Kim, Thủy Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế […]

330,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh vàng

Thông tin sản phẩm tỳ hưu thạch anh vàng: Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh vàng 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: vàng Hợp mệnh: Thổ, Kim Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế […]

420,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh đen

Thông tin sản phẩm tỳ hưu thạch anh đen: Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh đen 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: đen Hợp mệnh: Thủy, Mộc Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế […]

330,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh hồng

Thông tin sản phẩm tỳ hưu thạch anh hồng Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh hồng 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Hồng Hợp mệnh: Thổ, Hỏa Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế […]

330,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh tóc vàng

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Vàng Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo […]

750,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh khói

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch khói 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Ám khói Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây […]

450,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh xanh

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Xanh Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo […]

330,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu ngọc bích

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá Ngọc bích Nephrite 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Xanh ngọc Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo […]

888,000 540,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu đá Ruby

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá Ruby (Hồng Ngọc) 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Hồng Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây […]

1,180,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu mã não đỏ

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá mã não 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Đỏ Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo […]

290,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu đá mắt hổ

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá mắt hổ 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Vàng nâu Hợp mệnh: Thổ, Kim Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích […]

330,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh tím

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: Tím Kiểu cắt: khắc thủ công Sử dụng: Làm mặt dây mang cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo […]

350,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh tóc xanh

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh tóc xanh 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: xanh Sử dụng: Làm mặt dây đeo cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo cổ và hộp […]

Mặt dây chuyền tỳ hưu đá Aquamarine

Thông tin sản phẩm tỳ hưu Aquamarine Sản phẩm được chế tác từ đá Aquamarine 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: xanh dương Hợp mệnh: Thủy, Mộc Sử dụng: Làm mặt dây đeo cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Tặng kèm […]

688,000 540,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh tóc đen

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh tóc đen 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: đen Sử dụng: Làm mặt dây đeo cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo cổ và hộp […]

815,000

Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh tóc vàng (bã mía)

Thông tin sản phẩm Sản phẩm được chế tác từ đá thạch anh tóc vàng bã mía 100% tự nhiên, không qua xử lý Màu sắc: vàng Sử dụng: Làm mặt dây đeo cổ, mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn Đá được tẩy uế lấy lại năng lượng tích cực Kèm theo dây đeo cổ […]