I – Điều khoản sử dụng chung

Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của bạn đối với website mang tên miền daquyanan.com

Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc chấp thuận những các điều khoản, điều kiện được ghi nhận tại đây.

II – Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung thể hiện tại đây, bao gồm các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố cục và các nguồn tài nguyên thông tin khác đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và khai thác sử dụng của Đá quý An An đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.

Bạn được sử dụng các tài nguyên được đăng tải trên website Đá quý An An cho mục đích tiêu dùng cá nhân, không vì mục đích thương mại và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại.

Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào tại đây đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đá quý An An.

III – Quyền từ chối chung

Các dịch vụ và tài nguyên thông tin xuất hiện tại website daquyanan.com được dự kiến chỉ dành cho khách hàng của Đá quý An An và các đối tượng truy cập website với mục đích thương mại, truy cầu thông tin sản phẩm. Đá quý An An không cấp quyền sở hữu cho bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến mọi quyền sở hữu trí tuệ, ngoài mục đích hỗ trợ các bạn thực hiện các quyền lợi được nêu trên.

Độ tin cậy vào thông tin, tài nguyên thông tin, độ chính xác tại website này rất cao. Tuy nhiên, Đá quý An An bảo lưu quyền và không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các thông tin, dịch vụ, tài nguyên thông tin và các khoản mục khác chứa đựng được cung cấp qua website này dưới mọi hình thức.

IV – Giới hạn và trách nhiệm pháp lý

Đá quý An An sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng website của chúng tôi. Giới hạn trách nhiệm này không bao gồm việc truyền tải virus có thể lây nhiễm vào thiết bị của bạn, thiết bị điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập internet của quý vị, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác.

Đá quý An An không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin nếu bạn cung cấp thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba.

Đá quý An An sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên. Chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải cho dù được cung cấp bởi Đá quý An An hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.