Hợp mệnh: Mộc

Vòng tay mã não xanh

320,000400,000

Vòng tay thạch anh khói

250,000370,000