Hợp mệnh: Kim

Vòng tay mã não trắng

240,000320,000

Vòng tay mã não vàng

260,000380,000