Thông tin sản phẩm

Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ Ngọc Jadeite (Phỉ Thúy) – Ngọc Cẩm Thạch

  • Chất liệu: Ngọc Jadeit tự nhiên (tên thường gọi là ngọc Phỉ Thúy)
  • Trọng lượng: 5,80 kg
  • Số lượng: 3 mẫu
  • Kích thước: 19×12,5×4,5 cm và 19x15x4,5cm
  • Màu sắc: Trắng đục phớt lục
  • Độ đều màu: Đám lục tươi
  • Độ tinh khiết: Đục
  • Đặc điểm bên trong: Cấu trúc dạng sợi
Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ Ngọc Jadeite (Phỉ Thúy)

Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ Ngọc Jadeite (Phỉ Thúy)

Chứng Thư Giám Định Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ Ngọc Jadeite

Chứng Thư Giám Định Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ Ngọc Jadeite