[2022] Thái tuế – cúng sao giải hạn và những biến tướng tôn giáo

Bài dài được viết bởi thầy Lương Ngọc Huỳnh, An An xin chia sẻ với độc giả để mọi người cùng suy ngẫm

Quan niệm vũ trụ theo văn hóa

Từ rất xa xưa loài người đã có những quan niệm về vũ trụ theo những góc nhìn văn hoá khác nhau.

Ở phương Tây

Các nhà chiêm tinh học cổ đại cách đây gần 4 ngàn năm đã quan sát bầu trời cùng sự chuyển động của các vì sao và trái đất, sau đó chia 12 chòm sao dịch chuyển quanh mặt trời gọi là các chòm sao hoàng đạo. Căn cứ vào sự dịch chuyển của các chòm sao này, mà các nhà tiên tri đã có những dự báo về sự ảnh hưởng của chúng đối với trái đất. Ở phương Tây không có nghi lễ cúng sao giải hạn mà người ta cầu Chúa ban Phước lành mỗi khi có thiên tai dịch bệnh.

Ở phương Đông

Quan niệm của Đông Phương nói về Thái Tuế rằng:

Thái tuế hay còn gọi là Mộc Tinh là sao mộc, ngôi sao lớn nhất trong hệ mặt trời, mỗi chu kỳ quỹ đạo của sao mộc là 4.332,59 ngày tức là 11,8618 năm tương đương 12 năm theo địa chi, nghĩa là gấp 12 lần quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. Cứ mỗi năm hai quỹ đạo này lại nằm trên một trục tương đối đồng hướng về mặt trời, đây chính là yếu tố mà chúng ta gọi là phạm Thái Tuế.

Trong 12 địa chi tương ứng 12 con giáp lại chia ra ba cặp tứ hành xung gồm: ( Tý Ngọ Mão Dậu ) ( Thìn Tuất Sửu Mùi ) ( Dần Thân Tỵ Hợi ) khi địa chi khởi vận đến năm nào thì năm đó và các cặp tứ hành xung của năm đó gọi là phạm thái tuế.

Ví dụ: Năm 2022 Nhâm Dần gọi là trực thái tuế thì những tuổi Thân, Tỵ, Hợi đều phạm Thái Tuế. Những cặp khác không nằm trong tứ hành xung của năm Dần thì không gọi là phạm thái tuế.

Cùng là văn hoá phương đông nhưng ở Trung Quốc người ta chỉ quan tâm đến hoá giải thái tuế mộc tinh, còn các yếu tố khác họ không coi trọng.

Tín ngưỡng ở Việt Nam ngoài việc hoá giải thái tuế còn phải cúng “Cửu diệu tinh quân” nghĩa là 9 hành tinh trong mặt trời mà văn hoá tín ngưỡng nước ta gọi là các sao Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân hớn, La Hầu, Kế Đô. Nhưng không thấy tư liệu nào nói về các tên tương ứng trong “Cửu diệu tinh và hệ mặt trời?!

Vì vậy theo quan sát của tôi thì tạm sắp sếp như sau: ( các bạn tham khảo và cho ý kiến ).

1- Thái Dương là Mặt Trời.
2- Thái Âm là Sao Thuỷ.
3- Thái Bạch là Sao Kim.
4- Mộc Đức là Sao Mộc.
5- Thổ Tú là Sao Thổ.
6- Thuỷ Diệu là Sao Hải Vương.
7- Vân Hớn là Sao Thiên Vương.
8- La Hầu là Sao Hoả.
9- Kế Đô là Trái Đất.

Ngoài ra tín ngưỡng của Việt Nam còn sợ Tam Tai, Tam nương, Kim Lâu, Hoang ốc hay có người gọi là Hoàng ốc?!

Căn cứ vào văn hoá tín ngưỡng dân gian này mà rất nhiều người Việt cứ mỗi năm Xuân về lại lo lắng cho một năm gặp phải Sao xấu, Tam tai, Tam nương, Kim lâu, Hoang ốc…!!!

Luận rằng:

Loài người trên toàn thế giới thông qua các nhà tu hành, các nhà tiên tri, ngoại cảm, có thể thông linh với Thần đều cho rằng: Vũ trụ được hình thành bởi ý thức của đấng toàn năng Thượng Đế, mỗi cõi trời, mỗi cõi giới đều có những vị Đại Đế, Thần Tiên được Thượng Đế tạo nên và giao cho nhiệm vụ thống quản cõi giới đó.

Mỗi hành tinh cũng có những vị Thần cai quản, vì vậy khi gặp phải những vấn đề dịch chuyển không gian, dịch chuyển địa lý, hoặc gặp phải thiên tai, dịch bệnh … thì con người thường làm lễ cầu nguyện, cầu xin các vị Thần đó để xin được hoá giải tai kiếp.

Lễ cúng sao giải hạn thái tuế

Quan niệm về cúng sao giải hạn

Vũ trụ chúng ta đang sống gọi là Trời. Trời được chia làm hai cõi gồm.

1- Cõi Đông Phương Trường Lạc Giới:

Là nơi các vị Thần Tiên cai quản ở đó có những cơ quan Thiên Đình có các vị Đại Đế thống lĩnh những lĩnh vực khác nhau.
Lĩnh vực quản lý tinh quân bao gồm cả “Nhị thập bát tú tinh quân” và các vấn đề thời tiết như nắng mưa sấm chớp bão, động đất, sóng thần, và tất cả tài nguyên của trời bao gồm cả mọi tài nguyên ở trái đất mà ta gọi là hạ giới, hoặc trần gian, đều do cơ quan Ngũ Lôi Bộ thống quản.

Trong đó:

Chân Vũ Đại Đế ( Huyền Thiên Trấn Vũ ) là vị Đại Đế thống quản toàn bộ Tinh Sao và Ngũ Lôi Bộ.
Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hoá Thiên Tôn là vị Đại Thần Tiên điều tiết Ngũ Lôi Bộ.
Chính Nhất Tổng Quản Đại Thần Tài là vị Đại Thần Tiên thống quản toàn bộ tài nguyên Thiên Hạ ban tài lộc cho cõi Trần Gian.

Ngoài ra còn nhiều các vị Thần Tiên mỗi vị có mỗi trọng trách khác nhau.

* Lưu ý rằng:

– Những vị Thần Tiên, Thánh Mẫu tự sinh theo ý niệm của Thượng Đế từ thời vũ trụ hỗn mang, gọi là Thiên Thần, Thiên Tiên.
– Những vị là người tu hành mà đắc đạo được phong Thần, Tiên, Thánh Mẫu thì gọi là Địa Thần, Địa Tiên.

2- Cõi Tây Phương Trường Lạc Giới:

Là nơi các vị Phật cai quản, ở đó cũng có những cảnh giới khác nhau tuỳ theo mức độ tu hành của mỗi vị Phật.

– Những vị Phật tự sinh theo ý niệm của Thượng Đế từ thời vũ trụ hỗn mang gọi là Thiên Phật.
– Những vị là người do tu hành, tạo phúc, đắc đạo, được suy tôn là Phật thì gọi là địa Phật.

Lưu ý rằng: Cõi Phật ở Tây Phương Cực Lạc không quản các tinh sao, không quản sự điều tiết của ngũ lôi bộ, không quản tài nguyên thiên hạ. Cho nên không có trong kinh điển giáo lý của Phật giáo.

Vị Nào Giải Hạn Sao Xấu?

Như tôi đã trình bày ở trên, vì vậy khắp cõi trời đất chỉ có một Đại Đế được Thượng Đế giao cho nhiệm vụ thống quản tinh quân đó là Chân Vũ Đại Đế ( Huyền Thiên Trấn Vũ ). Vì vậy chỉ có Ngài mới có thể hoá giải Thái Tuế và giải hạn các sao xấu cho nhân gian.

Điều tiết khí hậu cho cõi trời và cõi trần gian là Ngài Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hoá Thiên Tôn.

Điều Tiết Tài Lộc cho cõi trời và cõi trần gian là Ngài Chính Nhất Tổng Quản Đại Thần Tài.

Ngẫm rằng:

Mấy năm gần đây có một vài nhà sư, một vài chùa tổ chức nghi thức dâng sao giải hạn (đọc kinh Phật) để hoá giải vận hạn của các sao xấu là không phù hợp.

– Thứ nhất: Cõi Phật không quản lý các tinh sao.
– Thứ hai: Trong các kinh điển và giáo lý của Phật giáo cũng không có nói đến vấn đề giải hạn sao xấu.

Thế nên những vị sư và những ngôi chùa đang làm lễ giải hạn sao là vi phạm nguyên tắc của Thiên giới (luật trời) và đi sai con đường tu đạo chính pháp của Phật giáo và tôn chỉ của ngài Thích Ca.

* Mắt thấy tai nghe.

Hiện nay có nhiều chùa tổ chức dâng sao giải hạn cho dân và đưa ra một bảng giá. Người bị sao xấu chiếu mệnh thì phải mất nhiều tiền, người nào sao nhẹ hơn thì mất ít tiền hơn?! (bình quân mỗi người từ 500 ngàn đến 7 triệu đồng)???!!!
Điều này gọi là lợi dụng tín ngưỡng trục lợi có tổ chức, vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức, vừa phạm vào tôn chỉ của Tôn Giáo đặc biệt là Đạo Phật (không Tham).

Lễ cúng sao giải hạn thái thuế

Lời Khuyên:

1- Tôi khuyên các vị chức sắc trong trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam nên sớm mở hội thảo để bàn về việc Phật Giáo có nên tổ chức cúng sao giải hạn hay không?

Nếu có thì nên tổ chức theo hình thức cầu nguyện, tụng niệm các kinh phật để cầu an, cầu phúc cho nhân dân chứ không gọi là giải hạn sao xấu.

Trung ương giáo hội Phật giáo nên có chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc để tránh những trường hợp hiện nay trong chính những người tu hành đạo phật, cũng có những quan điểm khác nhau về vấn đề giải sao.

2- Nhân dân những ai muốn giải sao xấu, cầu danh, cầu lộc,… thì nên đến những nơi thờ Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc thờ Chân Vũ Đại Đế, hoặc thờ Thần Tiên, để cầu nguyện xin hoá giải sau xấu và cầu danh, cầu lộc, chứ không nên đến chùa để xin giải sao và cầu danh, cầu lộc.

3- Việc giải thái tuế và giải các sao xấu cho nhân dân là việc làm tốt theo tín ngưỡng văn hoá tôn giáo, nhưng phải tổ chức có quy mô cầu nguyện cho cả Quốc Gia và nhân loại chứ không phải cầu riêng cho một người nào đó.
Nếu có sự đồng thuận của chính quyền, đặc biệt là những lãnh đạo cao nhất đất nước nếu có thể dự đàn thì đó là phúc đức của dân tộc.

4- Nghi thức hoá giải thái tuế và giải hạn sao xấu cho nhân dân thì không một tôn giáo nào, một nhà tu hành chân chính nào được phép thu tiền của nhân dân, vì đó là nhiệm vụ và nghĩa vụ của người tu hành phải phụng sự nhân loại và chúng sinh ở các cõi giới.

5- Toàn bộ số tiền ( nếu có ) do nhân dân tuỳ tâm, cúng lễ thì nên gửi lại cho quỹ từ thiện hoặc gửi lại cho ban quản lý di tích, để thêm kinh khí tu sửa và mua hoa quả, nhang, nến, thờ phụng hàng ngày cầu phúc cho nhân dân.

Tôi từ năm 2018 đến nay, năm nào cũng tổ chức giải thái tuế cho nhân dân vào ngày 19 tháng giêng. Hàng ngàn người tham dự nhưng tôi không thu tiền của bất kỳ ai. Nếu ai có hảo tâm ủng hộ đàn lễ thì toàn bộ số tiền này sau khi kết thúc đàn lễ tôi đều cho các pháp sư đếm tại chỗ công khai, kiểm tra tài khoản công khai, và cung tiến vào những nơi mà tôi đến làm đại lễ để góp phần nhang đèn thờ phụng, cầu nguyện cho nhân dân.

Năm nay ngày 19 tháng giêng tôi lại làm đại lễ trên đỉnh núi Ba Vì để cầu nguyện xin Ngài Chân Vũ Đại Đế hoá giải Thái Tuế cho nhân dân Việt Nam và toàn nhân loại.

* Toàn bộ nghi thức cùng nội dung tấu sớ hoá giải thái tuế và giải hạn sao xấu được tôi cùng pháp sư Nguyễn Kính Cát đã bỏ nhiều công sức sưu tầm và dịch nguyên văn theo cuốn ” Giải Hạn Đẩu ” được một vị Quan Tiên thời An Nam Quốc viết năm 866 cách đây 1136 năm còn lưu truyền lại cho hậu thế. Ngoài Thượng Đế và các vị Đại Đế, Thần Tiên trên trời thì còn có các vị Thánh của Nước An Nam trong nghi thức giải hạn sao.

Bài được viết bởi thầy Lương Ngọc Huỳnh