Hợp mệnh: Hỏa

Vòng tay mã não đỏ

300,000500,000

Vòng tay mã não xanh

320,000400,000

Vòng tay thạch anh hồng

350,000450,000