✅ Phật bản mệnh 12 con giáp

Phật bản mệnh là gì? Có nên đeo Phật bản mệnh?

Phật bản mệnh là Phật giáo Mật tông dựa trên Thiên can, Địa chi, Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và Thập nhị nhân duyên lập lên 8 vị Phật bản mệnh bảo hộ cho 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ được quản lý và phù độ bởi 1 vị Phật. Thành tâm thờ phụng, những vị Phật này sẽ bảo vệ con giáp, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thuận lợi, khỏe mạnh bình an, gia đình như ý. Phật bản mệnh không phân nam nữ, không phân tuổi tác, vậy nên mỗi người chúng ta đều nên đeo Phật bản mệnh theo tuổi của mình để được Phật bảo hộ, phù độ.

Xem thêm các sản phẩm Mặt đá Phật bản mệnh tại Đá quý An An: https://daquyanan.com/phat-ban-menh/

8 vị Phật bản mệnh bao gồm:

 1. Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật là Phật bản mệnh tuổi Tý
 2. Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Sửu, tuổi Dần
 3. Văn Thù Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Mão
 4. Phổ Hiền Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Thìn, Tỵ
 5. Đại Thế Chí Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Ngọ
 6. Như Lai Đại Nhật là Phật bản mệnh tuổi Mùi , tuổi Thân
 7. Bất Động Minh Vương là Phật bản mệnh tuổi Dậu
 8. A Di Đà Phật là Phật bản mệnh tuổi Tuất, tuổi Hợi

Ý nghĩa Phật bản mệnh

Sau đây, các bạn cùng An An đi vào chi tiết 8 vị Phật bản mệnh nhé:

1/ PHẬT BẢN MỆNH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

PHẬT BẢN MỆNH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

PHẬT BẢN MỆNH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật hay còn gọi là Thiên Thủ Thiên Thãn Quán Thế Âm, đứng bên trái A Di Đà Phật, cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát được xưng “Tây Phương Tam Thánh”. Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật với nghìn tay biểu tượng đại từ bi quảng đại đến vô lượng, có thể ôm trọn thế gian. Nghìn mắt có thể nhìn khắp thế gian, biểu tượng trí tuệ viên mãn của ngài.

Hình tượng: Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật được miêu tả với rất nhiều cánh tay, mỗi cánh tay nâng 1 loại pháp khí. Những cánh tay của Ngài tỏa ra 4 phương 8 hướng, phổ độ chúng sinh.

Thiên Thủ Thiên Nhãn là phật bản mệnh tuổi Tý. Thành tâm đeo phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật, Ngài sẽ âm thầm phù độ thân chủ qua những khó khắn trong cuộc sống.

2/ PHẬT BẢN MỆNH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

Hư Không Tạng Bồ Tát có công đức cuồn cuộn tràn ngập hư không, trí tuệ vô biên hằng sa khó tả, tâm tính như viên kim cương, tinh tấn thì như bão táp. Trong các Bồ Tát thì Hư Không Tạng Bồ Tát chủ cung cho thế gian về trí tuệ, công đức cùng tài phú.

Hình tượng chủ yếu của Hư Không Tạng Bồ Tát là ngài ngồi trên Bảo liên hoa, đầu đội Ngũ phật quan, tay phải cầm thanh kiếm với ngọn lửa cháy, tay trái bên eo, nâng lên nhánh hoa sen, trên hoa sen có gắn Như ý bảo châu. Bảo châu và kiếm tượng trưng cho phúc và trí.

Hư Không Tạng Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Sửu, phật bản mệnh tuổi Dần. Thành tâm đeo Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát, chủ nhân sẽ nhận được công đức, trí tuệ, tiền bạc tiến vào, không lo thiếu thốn.

3/ PHẬT BẢN MỆNH VĂN THÙ BỒ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH VĂN THÙ BỒ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH VĂN THÙ BỒ TÁT

Văn Thù Bồ Tát đứng bên trái Thích Ca Mâu Ni, là đại đệ tử Của Thích Ca Mâu Ni, cùng với Phổ Hiền Bồ Tát được xưng “Hoa Nghiêm Tam Thánh”. Văn Thù Bồ Tát có tài hùng biện, trí năng số 1, đừng đầu chư Bồ Tát, được xưng là “Đại Trí”.

Hình tượng: Văn Thù Bồ Tát có nét mặt thông thái, tay phải cẩm Kim Cương Bảo Kiếm, có thể chém hết thảy quần ma, chặt đứt hết buồn phiền. Vật cưỡi của ngài là 1 con sư tử, tượng trưng cho sự dũng mãnh của trí tuệ.

Văn Thù Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Mão. Thành tâm cung phụng Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát giúp thân chủ tăng trưởng trí tuệ, khiến học hành, sự nghiệp phát triển thuận lợi, ma tà tránh lui, loại bỏ hết buồn phiền.

4/ PHẬT BẢN MỆNH PHỔ HIỀN BỔ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH PHỔ HIỀN BỔ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH PHỔ HIỀN BỔ TÁT

Phổ Hiền Bồ Tát đứng bên bên phải Thích Ca Mâu Ni, cùng Văn Thù Bồ Tát xưng “Hoa Nghiêm Tam Thánh”. Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho công đức vô song. Phồ Hiền Bồ Tát còn được xưng Thập Đại Nguyện Vương. Pháp Hoa Kinh viết rằng: “Chỉ cần thành kính thời phụng, Phổ Hiền Bồ tát cùng chư Phật sẽ phù độ thân chủ yên ổn, không bị buồn phiền vướng bận”

Hình tượng: Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi trên lưng voi, 1 tay nâng lên nhánh hoa sen, 1 tay nâng Ngọc Như Ý tượng trưng cho công đức vô lượng của Ngài

Phổ Hiền Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Những người tuổi này mà thành tâm đeo Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát thì Ngài có thể bảo hộ, ma tà tránh lui và kéo dài tuổi thọ.

5/ PHẬT BẢN MỆNH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

PHẬT BẢN MỆNH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Đại Thế Chí Bồ Tát hay còn gọi là Đại Tinh Tiến Bồ Tát, Ngài đứng bên phải A Di Đà Phật, cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát xưng “Tây Phương Tam Thánh”. Quan Vô Lượng Thọ Kinh ghi chép: “Đại Thế Chí Bồ Tát lấy ánh sáng trí tuệ soi sáng khắp thế gian, giúp chúng sinh thoát khỏi huyết quang tai ương, bảo vệ chúng sinh khỏi tà ma xâm hại”
Hình tượng: Đại Thế Chí Bồ Tát tay nâng 1 nhánh hoa sen, đầu đội Thiên Quan, Thiên Quan bên trong có 1 bảo bình. Bảo bình tượng trưng cho trí tuệ quang minh của Ngài

Đại Thế Chí Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Ngọ. Đeo Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát giúp thân chủ cuộc sống trôi chảy, bình an, tiêu tai miễn trừ

6/ PHẬT BẢN MỆNH NHƯ LAI ĐẠI NHẬT

PHẬT BẢN MỆNH NHƯ LAI ĐẠI NHẬT

PHẬT BẢN MỆNH NHƯ LAI ĐẠI NHẬT

Như Lai Đại Phật có địa vị chí cao trong Phật giáo Mật tông. Ngài tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và niềm tin. Đại Nhật Kinh Sơ có viết: “Ánh sáng của Như Lai chiếu khắp pháp giới, có thể khai phá thiện căn của chúng sinh…”

Hình tượng: Như Lai Đại Phật đầu đội Ngũ Trí Bảo Quan, tay kết Trí Quyền Ấn (có thể tiêu hết buồn phiền, đạt tới tuệ giác)

Như Lai Đại Nhật là phật bản mệnh tuổi Mùi, tuổi Thân. Đeo Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật giúp thân chủ tránh ma quỷ, nhận lấy linh khí trời đất, cuộc sống tươi vui, khoái nhạc.

7/ PHẬT BẢN MỆNH BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

PHẬT BẢN MỆNH BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

PHẬT BẢN MỆNH BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Bất Động Minh Vương hay còn gọi Bất Động Tôn, là chủ tọa của Ngũ Đại Minh Vương. “Bất Động” chỉ lòng từ bi kiên cố, không thể lay động. Bất Động Minh Vương thể hiện sự phẫn nộ trên gương mặt, khiến cho những tà ma quấy nhiễu chúng sinh sợ hãi rút lui, để chúng sinh tránh bị cám dỗ, tâm trí không dao động, kiên trì có 1 viên Bồ đề tâm. Có thể nói, sự phẫn nỗ của Bất Động Minh Vương là biểu hiện cho đại từ bi vậy.

Hình tượng: Ngài có khuôn mặt tức giận, mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng, tay phải cầm Trí Tuệ Kiếm, có thể chặt hết thảy căn nguyên buồn phiền, tay trái nắm Đề Quyên Tác, dùng để buộc chặt tất cả tà ma.

Bất Động Minh Vương là phật bản mệnh tuổi Dậu. Đeo Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương giúp thân chủ dễ dàng nhận ra lỗi lầm của bản thân, dùng trí tuệ bản thân ứng phó hoàn cảnh khốn khó, đạt được thành công trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc

8/ PHẬT BẢN MỆNH A DI ĐÀ

PHẬT BẢN MỆNH A DI ĐÀ

PHẬT BẢN MỆNH A DI ĐÀ

A Di Đà Phật, hay còn gọi là Vô Lượng Thọ Phật hay Vô Lượng Quang Phật, là người đứng đầu trong “Tây Phương Tam Thánh”, là giáo chủ của Cực Lạc Tịnh Thổ. A Di Đà Phật tượng trưng cho vô lượng áng sáng, vô lượng tuổi thọ, cung cấp cho chúng sinh trí tuệ, từ bi.

Hình tượng: A Di Đà Phật có những xoắn ốc tóc, mặt hiền hòa, ngực có chữ “Vạn”, tay trái kết Vô Úy Ấn, có thể bảo hộ chúng sinh khỏi sợ hãi và nguy hiểm, tay trái nâng 1 cái bát, tượng trưng cho Giáo chủ cõi Tây Thiên.

A Di Đà Phật là phật bản mệnh tuổi Tuất và tuổi Hợi. Thành tâm đeo Phật bản mệnh A Di Đà, thân chủ cuộc sống sẽ thuận lợi hơn, gặp dữ hóa lành

Những điều kiêng kỵ khi đeo Phật bản mệnh

 • Thứ nhất, đeo Phật bản mệnh thì phải tôn kính Đức Phật, tuyệt đối không được kinh nhờn, chơi đùa
 • Thứ hai, không nên để Phật dính bẩn, hãy luôn giữ mặt Phật sạch sẽ
 • Thứ ba, khi tắm rửa nên bỏ Phật bản mệnh ra, đặt vào chỗ sạch biểu thị kính ý
 • Thứ tư, không nên để người khác dễ dàng chạm vào Phật bản mệnh của mình
 • Thứ năm, khi “yêu” thì cũng nên cất Phật bản mệnh đi

Phật bản mệnh bị vỡ có sao không?

Trong quá trình dùng Phật bản mệnh, nhiều người không may đánh mất hay làm vỡ Phật bản mệnh. Có người nói rằng, Phật hộ mệnh cho ta, Phật bản mệnh vỡ tức là điểm báo xấu sắp tới với thân chủ.
An An cho rằng điều này hoàn toàn không đúng. Phật bản mệnh làm từ đá, ngọc bị vỡ, có khi chính thay cho thân chủ mà “ứng kiếp”. Từ xưa đến nay có rất nhiều tích truyện như vậy, gọi là “Ngọc đi thay người”. Do vậy, nếu Phật bản mệnh của bạn bị vỡ, mất thì cứ yên tâm đổi 1 cái mới để sử dụng nhé.

Có cần hô thần nhập tượng Phật bản mệnh không?

Hô thần nhập tượng Phật bản mệnh, hay nhiều người còn gọi là khai quang Phật bản mệnh. Với vấn đề này, An An cho rằng hô thần nhập tượng cho Phật bản mệnh rất tốt, nhưng nếu không có điều kiện để khai quang thì cũng…không sao.

Thực ra thì với những tượng Phật đặt cố định trong nhà (như ở ban thờ…) để thờ phụng, trấn trạch thì nên làm lễ hô thần nhập tượng để Phật thêm linh thiêng. Còn với những mặt Phật bản mệnh để đeo, tùy thân theo người thì hô thần nhập tượng cũng không cần thiết lắm. Thân chủ khi lên chùa nhớ mang theo Phật bản mệnh để hấp thu linh khí đất trời là được rồi. Và điều quan trọng nhất là bạn có lòng thành kính, niềm tin với Phật bản mệnh thôi!

Mua Phật bản mệnh ở đâu tốt?

Phật bản mệnh có ý nghĩa thiêng liêng và lợi ích khổng lồ cho những người thành tâm sử dụng lâu dài. Để Phật bản mệnh có thể phát huy được hết tác dụng cho người đeo, 1 điều vô cùng quan trọng đó là Phật bản mệnh nên được làm từ đá quý tự nhiên. Như vậy thì người đeo vừa nhận được sự phù độ của Phật bản mệnh, vừa nhận được năng lượng tỏa ra từ đá quý tự nhiên.

Đá quý An An tự hào là đơn vị cung cấp các vật phẩm phong thủy nói chung và Phật bản mệnh nói riêng chất lượng cao, sản phẩm kinh doanh dựa trên cái TÂM của mình. Chúng tôi – An An cam kết:

+ Phật bản mệnh được làm từ 100% đá tự nhiên. Chúng tôi không bán bột đá, đá nhân tạo,..vì hàng này không có giá trị phong thủy
+ Phật bản mệnh được chế tác tinh xảo và có hồn
+ Phật bản mệnh được bán ra đúng chủng loại, đúng như ảnh chụp đưa lên website
+ Tư vấn màu sắc, phong thủy trên cái TÂM của mình.

Đá quý An An

Địa chỉ: 27 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Hotline0816.86.01.01 (Mr Tài)
Email[email protected]
Websitehttps://daquyanan.com/
Fanpagehttps://www.facebook.com/Daquy.AnAnn/